2.12.3. Професіограма та психограма : Психологія праці : B-ko.com : Книги для студентів

2.12.3. Професіограма та психограма

Професіограма - це науково обґрунтовані норми і вимоги професії до якостей особистості фахівця, що дозволяють йому ефективно викону­вати ці вимоги.

Психограма - це частина професіограми, яка дає опис психологічної діяльності людини і його якостей.

Створення професіограм можна розробляти, наприклад, за та­ким планом: