Смислова структура та задачі дії, що вирішуються на кож­ному етапі, умовно можна розділити на такі групи:

1) задачі, пов'язані із сприйманням та переробкою інформації;

2) задачі, пов'язані з процесом збереження та відтворення ін­формації;

3) задачі, пов'язані з передачею переробленої інформації.

У табл. 2.7 наведені основні етапи смислової структури, психо­логічні задачі та їх зміст, які обов'язково повинні вирішувати авіа- диспетчери.

Таблиця 2.7

Основні етапи смислової структури, психологічні задачі та їх зміст, які обов'язково повинні вирішувати авіадиспетчери

І ЕТАП - ПІДГОТОВКА ДО ЧЕРГУВАННЯ

СМИСЛОВА СТРУКТУРА ТА ЗАДАЧА ДІЇ

ПСИХОЛОГІЧНИИ ЗМІСТ

ЗАДАЧ

1. Отримати повну інформацію та вільно володіти нею стосовно фак­тичної та прогнозованої погоди в районі аеродрому та в районах запа­сних аеродромів

1. Прийняти інформацію, що на­дійшла у вербальному або цифро­вому форматі в основному по слу­ховому каналу (інструктаж) та по зоровому - (інформація на дисплеї)

2. Отримати повну інформацією та вільно володіти нею стосовно всіх заборон на польоти в районі аерод­рому

2. Усвідомити, логічно переробити (співставити, класифікувати, спи­раючись на образи уявлення пам'яті) отриману інформацію

3. Отримати повну інформацію та володіти нею стосовно особливих рейсів

3. Сформувати образ потребного майбутнього, та образи виконання рухів, дій, діяльності, необхідних для вирішення завдань управління повітряним рухом (УПР). За необ­хідності внести відповідні корекції

4. Отримати повну інформацію та вільно володіти нею стосовно наяв­них розпоряджень та вказівок щодо управління рухом повітряних кора­блів (схеми польотів, відомості щодо зайнятості окремих ешелонів тощо).

4. Сформувати остаточний образ виконання руху, дії, діяльності та миттєво екстеріаризувати його у вигляді необхідної та достатньої порції інформації

II ЕТАП - ПРИИОМ ЧЕРГУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

1. Перевірити роботу всього ком­плексу комп'ютерного та радіотех­нічного забезпечення робочого місця

1. Прийняти інформацію, що над­ходить від радіотехнічного та комп'ютерного комплексів