Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Дайте визначення поняттям "професіограма" та "психогра-

ма".

2. Розкрийте зміст поняття "професійна придатність".

3. Що таке "професіоналізм" та "модель фахівця"?

Творче завдання

Побудуйте програму складання професіограми та психограми авіадиспетчера, льотчика.

Конспект першоджерел

Профессиограммьі и профессиокартьі основних профессий. - Кн. 2: Методическое пособие для работников служби занятости. - К.: ГЦЗМТУ, 1995. - 224 с.