2.14.3. Навчання та перепідготовка персоналу організації

магниевый скраб beletage

Сучасні фахівці з психології праці виділяють такі кроки з під­готовки та перепідготовки персоналу:

1. наявність необхідної законодавчої бази для проведення СПФД та захисту як експертів, так і респондентів від несанкціоно­ваних законом дій, ліцензування діяльності експерта з СПФД;

2. стратегічне планування навчання та перепідготовки (зміст, обсяг, строки, засоби, відповідальні особи тощо);

3. організація роботи Навчального центру (штатний розклад, функціональні обов'язки тощо);

4. матеріально-технічна та навчально-методична база Навчаль­ного центру;

5. забезпечення контролю якості підготовки та перепідготовки фахівця (вибіркові перевірки на робочих місцях, тестування, експе­ртні оцінки тощо);

6. організація стажування;

7. організація контролю діяльності всієї сфери професійної під­готовки та перепідготовки фахівців;

8. наявність висококваліфікованих експертів, які перевіряють якість роботи експертів у разі оскарження їх висновків респонден­том.

***