Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. У чому полягає відмінність між поняттями "штати", "кадри", "персонал", "людські ресурси"?

2. У чому полягає відмінність між поняттями "відбір", "добір", "найом", "управління персоналом"?

3. У чому полягає відмінність у змісті діяльності з "обліку кад­рів" та "управління людськими ресурсами"?

Творче завдання

Розробити систему добору персоналу рекрутингової компанії, яка спеціалізується на пошуку управлінців вищої, середньої та ни­жчої ланок.

Конспект першоджерел

Толочек В.А. Современная психология труда: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2005. - 479 с.