Література

магниевый скраб beletage

1. Дуракова И.Б. Управление персоналом: отбор и найм. Исследование зарубежного опьіта. М.: НОРМА-ИНФРА, 1998. - 246 с.

2. Климов Е.А. Пути в профессионализм: Учеб. пособие. - М.: Флин- та, 2003. - 320 с.

3. Малхазов О.Р. Проблеми використання приладів для реєстрації емо­ційної напруги у профвідборі та профорієнтації. Науково-практичний семінар на базі Президіуму НАН України - "Актуальні проблеми надійно­сті особового складу силових структур. Медико-біологічні та інженерно- технічні аспекти профвідбору". // Зб. наук. статей. - К.: Вид. Європейсько­го ун-тету, 2001.- С. 89-95.

4. Малхазов О.P. Концептуальні підходи до вирішення проблеми ви­користання приладів реєстрації емоційної напруги при профвідборі пра­цівників ОВС України. // Зб. наук. пр. - К.: КІВС. 2002. - С. 132-139.

5. Маничев С.А. Методи диагностики ПВК менеджеров // Психология менеджмента / Под ред. Г.С.Никифорова. СПб., 2000. - 340 с.

6. Мордвин С.К. Управление человеческими ресурсами. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000. - 220 с.

7. Толочек В. А. Современная психология труда: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2005. - 479 с.

8. Управление персоналом: Учеб. для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 423 с.

9. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. - М.: НОРМА- ИНФРА, 1998. - 527 с.