Стадія розвитку професіоналізму - 21-27 - 45-50 років.

магниевый скраб beletage

На цій стадії відбувається:

- удосконалення психофізіологічних та психологічних особли­востей професіонала;

- уточнення та вдосконалення образів виконання руху, дії, дія­льності, прийомів саморегуляції, самооцінки, прийомів психологі­чного та психофізіологічного забезпечення трудових процесів то­що;

Стадія реалізації професіоналізму - 45-50 - 60-65 років.

На цій стадії відбувається:

- стабілізація операційних та особистісних структур;

- повна або часткова реалізація професійного потенціалу. Та­кож на цій стадії відбувається виражена компенсація окремих пси­хічних та психофізіологічних структур, функцій, індивідуального стилю діяльності, корегуються життєві цінності, знижується фізич­ний потенціал тощо;

3.5. Стадія спаду - 61-66 років.

Ця стадія характеризується зниженням фізичної активності, пе­ребудовою життєвих установок, ціннісних орієнтацій тощо.