Визначення:

магниевый скраб beletage

Прогнозування успішності діяльності є не що інше як форму­вання прогнозу - аргументованого ймовірнісного висновку про індивідуальну поведінку респондента в майбутньому.

Співставлення з критеріями, отриманими на одній й тій же ви­бірці респондентів, має назву верифікація прогнозу.

Прогностична (інформативна) цінність методик. Це показ­ник, що характеризується коефіцієнтом кореляції між результатами обстеження респондента та успішністю його діяльності. Інакше кажучи, це показник ступеня можливості правильного передбачен­ня професійної ефективності діяльності особи, що обстежується.

Надійність методик. Це міра стабільності результатів, отри­маних за допомогою конкретної методики під час повторних дослі­джень одного й того ж респондента. Надійність вимірюється коефі­цієнтом кореляції між окремими рядами результатів, отриманих під час обстеження групи респондентів однією і тією ж методикою.

4. Диференційованість методик. Це показник, за допомогою якого з'ясовується, наскільки вимірюваний параметр є дійсно неза­лежним від інших. Для визначення диференційованості методики необхідно виявити величину інтеркореляції методик попарно.