6.2. Характеристика

магниевый скраб beletage

Характеристика є документом, у якому в офіційній формівиражається громадська думка про співробітника як члена ко-лективу і який складається на його вимогу або у відповідь написьмовий запит іншої установи.

Основні реквізити характеристики:

назва виду документа;

заголовок (П.І.П. особи, на ім'я якої видається характе-ристика; рік або повна дата народження; посада; якщонеобхідно — місце проживання);

текст, що містить такі відомості:

трудова діяльність співробітника (скільки часу працюєв організації, на якій посаді);

ставлення до службових обов'язків і трудової дис-ципліни (вказуються найбільш значимі досягнення, за-охочення і покарання);

моральні якості (риси характеру, ставлення до іншихчленів колективу);

висновки;

призначення характеристики (за необхідності);

дата складання;

підпис керівника організації (за необхідності — іншихвідповідальних осіб);

печатка.

Характеристика оформляється на стандартному аркушіпаперу в двох екземплярах: перший видається на вимогу, дру-гий (копія) — підшивається в особову справу.