Тема 20. Резерви зниження собівартості продукції за умоввпровадження нової техніки і технології

магниевый скраб beletage

ВступРозділ І

Витрати на виробництво продукції (послуг).

Загальна характеристика витрат на виробництво продукції.

Собівартість продукції і її калькулювання.

Нормативно-правова база формування собівартості продук-ції.

Розділ ІІ

Собівартість продукції (послуг) об'єкта дослідження.

Організаційно-правова форма і місія підприємства.

Собівартість основних видів продукції і її змін.

Основні фактори впливу на собівартість продукції.Розділ ІІІ

Розробка проекту зниження собівартості продукції.

Аналіз основних видів собівартості продукції.

Резерви і розрахунок стратегій зниження собівартості проду-кції.

Очікувана економічна ефективність від зниження собівартос-ті продукції.

Висновки і пропозиції.Література.