7.2. Специфіка поведінки людини у натовпу

магниевый скраб beletage

Майже всі дослідники поведінки людини у натовпу відмі­чають, що вона не залежить ні від культури, ні від національно­сті, ні від релігії. Поведінка в натовпу в одній країні є природ­ною і не відрізняється від поведінки натовпу в інших країнах. Зокрема, Л.Почебут перевіряла це експериментально. В резуль­таті свого дослідження вона зробила такий висновок щодо хара­ктеристик поведінки «людини з натовпу».