Засоби профілактики паніки (за А.П.Назаретяном)

магниевый скраб beletage

1. Зчеплення ліктями - один з добре відомих засобів протидії панічним настроям, бо відчуття фізичної близькості това­ришів підвищує психологічну стійкість. Така позиція зава­жає супротивникам розірвати ряди, знищити фізичну згур­тованість і посіяти паніку.

2. Колективний спів добре всім відомої пісні. Для блокування масової агресії застосовуються швидкі ритми, а для блоку­вання паніки - повільні, співучі мелодії.

3. Перетворення натовпу із панічного в експресивний. Відо­мим є випадок, коли О.В.Суворов, побачивши, що його со­лдати в паніці втікають від ворога, зміг припинити паніку і неминучу поразку. Він скомандував своїм солдатам: «За­манюйте, заманюйте ворога!» Солдати вчасно отямились і змогли побороти супротивника.

4. Використання гумору і жартів для запобігання почуття страху і безвихідності.

5. Використання звичних стимулів. Наприклад, звуки націо­нального гімну, як правило змушують людей зупинитись і завмерти хоча б на мить. Потім можна подати команду або інформацію про порятунок.

6. Застосування більш сильного шокового подразника. На­приклад, різка команда лідера, що виражена в імперативній формі «Всім стояти!» Це переключає увагу людей з небез­пеки на дії команди лідера, змушує їх включити когнітивні компоненти психіки.

7. Створення і впровадження в активно діючий натовп «про- типанікової команди», яка складається з людей, які вміють надавати накази і керувати великими масами людей.