Основні терміни і поняття

магниевый скраб beletage

Біхевіоризм, соціальний біхевіоризм, класичне зумовлюван­ня, оперантне зумовлювання, соціально-когнітивні теорії, десен- сібілізація, радикальний біхевіоризм, необіхевіоризм, респонден- тна поведінка, оперантна поведінка, жетонна система, підкріп­лення, позитивне підкріплення, негативне підкріплення, вікарне научіння, модифікація поведінки, зовнішнє підкріплення, учіння через моделювання, стратегії самоконтролю, когнітивна психоло­гія, когніції, когнітивна схема, категоризація, соціальні уявлення, колективна свідомість, «дивне і незнайоме», здоровий глузд, ма­сова свідомість, буденна свідомість, смислова трансформація об­разу, перцептивне в уявленні, концептуальне в уявленні, сучасна версія здорового глузду, об'єктифікація, персоніфікація, фігура­ція, натуралізація, якоріння (зачеплення), ідентифікаційна матри­ця, інтеракціонізм, символічний інтеракціонізм, «дзеркальне Я», транзактний аналіз, транзакції, транзактний стимул, транзактна реакція, додаткова транзакція, перехресна транзакція, соціальна роль, соціальна позиція, соціальний статус, експектації, «увійти в роль», рольова поведінка, соціально-екологічна модель, модель екологічних систем, мікросистема, мезосистема, екзосистема, ма- кросистема, рівень життєвого середовища.