Тест на самоконтроль у засвоєнні матеріалу

магниевый скраб beletage

Перевірте себе, чи зрозуміли ви, що таке научіння. Виберіть правильний варіант на такі запитання.

1. Що, на думку психологів, є свідченням научіння:

а) швидкість виявлення основних рефлексів;

б) стійкі моделі поведінки;

в) кількість і якість тренувань;

г) зацікавленість;

2. Які з перелічених нижче ситуацій можуть служити прикладом научіння?

а) хлопчика штовхнули і він падає;

б) жінка, що прищемила палець у дверцях автомобіля, ві­дчуває біль;

в) дівчина кидає фантик в урну;

г) чоловік чихає кожен раз, як нюхає тютюн.

3. Як нучіння пов'язане з поведінкою?

а) учіння і поведінка - одне й те ж саме;

б) учіння - повна протилежність поведінці;

в) учіння - один із багатьох факторів, що впливає на по­ведінку;

г) научіння можна оцінити, а про поведінку можна лише здогадуватись.

4. Деякі форми поведінки виникають автоматично, без будь- якого учіння. Як називають такі форми:

а) рефлекси;

б) асоціації;

в) переживання;

г) реакції.

5. Який з наступних прикладів найкраще описує емоційну реак­цію?

а) Ви моргаєте, коли лимонний сік попадає вам в очі;

б) коли Ви не знаєте, що робити, завжди запрошуєте по­ради;

в) кожен вечір в один і той же час Ви виконуєте домашні завдання;

г) Ви боїтеся болі.

6. У чому полягає схожість між рефлексами і емоційними реакці­ями?

а) ті та другі потребують учіння і тренування та залежать від мотивації;

б) ті та другі викликають страхи, які можуть бути усуне­ні;

в) ті і другі виявляються автоматично і можуть бути ви­користаними у класичному зумовлюванні;

г) ті і другі несуть приємні відчуття, які слід підсилювати за допомогою класичного зумовлювання.

7. Лікар, який робить дітям уколи, завжди носить білий халат. Ді­

ти звикають, що білий халат пов'язаний з голкою, яка за­вдає болю. Яка найбільш імовірна реакція цих дітей на перукаря в білому халаті?

а) вони злякаються;

б) вони відчують полегшення;

в) вони розгубляться.

8. Яким є перший етап класичного зумовлювання?

а) усунення подразника;

б) точне визначення причини рефлексу або емоційної ре­акції;

в) введення другого подразника;

г) знаходження того, що є загальним у рефлексі і емоцій­ній реакції.

Правильні відповіді:

1 - б; 2 - в; 3 - в; 4 - а; 5 - г; 6 - в; 7 - а; 8 - б