Основні терміни і поняття

магниевый скраб beletage

Міжособистісний вплив, «особистісно-орієнтовані» техніки впливу, стилі міжособистісного впливу, імперативний вплив, ма- ніпулятивний вплив, рольовий вплив, тезаурус, бар'єри соціаль­ного впливу, семантично значуща інформація, просторовий кон­такт, проксеміка, зони міжособистісного спілкування, хронотопи, контакти зацікавленості, контакти обміну, об'єкт міжособистіс- ного впливу, суб'єкт міжособистісного впливу, фізіогноміка, френологія, хіромантія, астрологія, графологія, візуальна психо­діагностика, «ілюзорні кореляції», ефект ореолу, «Гало-ефект», «стереотипи очікування», ідентифікація, рефлексія, каузальна ат­рибуція, фундаментальна помилка каузальної атрибуції.