Основні терміни і поняття

магниевый скраб beletage

Взаємодія, інтеракція, соціальна взаємодія, діяльність, дія, вчинок, активність, комунікація, мотив, інтерес, механізм взаємодії, потреба, ситуація, мотивація, установка, соціальна установка, уста­новочна система, когніції, поведінкові інтенції, афективні реакції, парадокс Лап'єра, модель обґрунтованої дії, кооперація, співробіт­ництво, конкуренція, узгодженість, конфлікт, енергія сукупного суб'єкта взаємодії, об'єктивна конфліктна ситуація, інцидент, сто­рони конфлікту, об'єкт конфлікту, суб'єктивний образ конфліктної ситуації, стадії розвитку конфлікту, розв'язання конфлікту, деструк­тивний конфлікт, конструктивний конфлікт, соціальні дилеми, «ди­лема в'язня», «трагедія громадських вигонів», гра «Гайки».