5.2. Група комунікативних правил впливу

магниевый скраб beletage

Психологами розробляються різні техніки, стратегії і прави­ла конструктивного спілкування. Залежно від умов (сфери взає- модіяльності), форм (аксіальна, ретинальна комунікації), типів інформації (констатуюча, спонукальна) та інших факторів можна виділити різні групи технік і правил комунікації, які мають свої певні особливості. Наприклад, група правил впливу інформацією в діадному спілкуванні має відмінності від тих, коли інформація надсилається чисельній аудиторії. В різних сферах взаємодіяль- ності застосовуються правила етикету, які виконують допоміжну роль у сприйнятті інформації, проте в кожній сфері життєдіяль­ності існують правила етикету (діловий етикет, правила нефор­мального спілкування тощо). Досліджується також група правил, які стосуються негативних явищ, яких потрібно уникати в проце­сі спілкування. Не вдаючись у подробиці класифікації технік і стратегій спілкування (це окрема велика тема), наведемо лише деякі з них, які найбільш відомі і поширені.

Психологами виділяється спеціальна група технік, які можна назвати комунікативними правилами впливу.