5.3. Група правил спонукальної інформації

магниевый скраб beletage

У соціально-психологічній літературі, зокрема, психології пропаганди, розроблена група правил, що пов 'язані зі спонукаль­ною інформацією. Найбільше звертається увага на такі правила: своєчасність інформації, правило «хто перший?», «бар'єр пере­насиченості».

Своєчасність інформації

Своєчасність інформації - це правило полягає в тому, що інформація про факти, що складають оточення індивіда, повинна бути наданою своєчасно, інакше інформацію про факт можуть випередити чутки, які викривляють інформацію. Найбільша шкі­дливість чуток полягає в тому, що вони можуть дезорієнтувати і дезорганізувати людей. Недарма західні політологи вважають чутки одним із сильніших знарядь «психологічної війни». В про­паганді «збудження» почесне місце відводиться чуткам. Пра­вило своєчасності передбачає, що інформацію комунікатор повинен передати якомога скоріше.

Правило «хто перший?»

Це пов'язано з таким правилом, яке отримало назву «хто перший». Згідно з цим правилом, «спрацьовує» інформація від першого комунікатора. Наступна інформація буде сприйма­тися крізь призму першої інформації. Іншому джерелу буде важче нав'язати свою точку зору.

«Бар'єр перенасиченості»

Правило, яке отримало назву «бар'єр перенасиченості» по­лягає в тому, що інформація буде сприйматись позитивно за умови, коли кількість її передач здійснюватиметься в певних межах. Існують нижні і верхні межі, в яких інформація «спра­цьовує». Нижня межа означає, що інформація повинна переда­ватися не менше певної кількості разів. Ця межа зумовлена необ­хідністю закріплення первісного повідомлення, врахуванням того, що воно могло бути не засвоєним з різних причин (неувагою, не­дооцінкою), в тому числі і сприйманням цього повідомлення крізь призму попередньої інформації. Верхня межа означає, що інфо­рмація повинна передаватися не більше певної кількості разів, тобто до певної міри. Якщо ж ця міра порушена, тобто коли відбулося так зване «перенасичення» інформації, то вона спра­цює як «ефект бумеранга», тобто здійсниться протилежний ре­зультат впливу. Цю ж інформацію можна передавати, але вже ін­шими засобами.