Основні терміни і поняття

магниевый скраб beletage

Вербальні засоби впливу, денотати, конотації, невербальні засоби впливу, оптико-кінетична система знаків, кінетика, «кон­такт очей», паралінгвістична система знаків, екстралінгвістична система знаків, позиція «рівних», низхідна комунікація, висхідна комунікація, демонстрація спільності, своєчасність інформації, «бар'єр перенасиченості», техніка Франкліна, ПОІР, асертив- ність, самореклама, поступливість, «професіонали поступливос­ті», принцип контрасту, принцип послідовності, стереотип «доро­ге = добре», норми обов'язку, прийом «нога в дверях», правило взаємного обміну, техніка «не в двері, так у вікно», техніка «ни­зького м'яча», прийом «наживка», вплив авторитета, письмові зобов'язання.