Питання для обговорення і закріплення матеріалу

магниевый скраб beletage

1. Покажіть значення усної і писемної мови як засобів впливу людини на людину.

2. Яке значення мають денотати і конотації у взаємовпливі людей?

3. Розкрийте особливості невербальних засобів впливу.

4. Опишіть ситуації з власного досвіду, в яких використовува­

вся вами «контакт очей» як засіб впливу.

5. Назвіть відомі вам комунікативні техніки впливу.

6. Опишіть групу правил спонукальної інформації. Де найчас­

тіше вони використовуються?

7. Яке значення мають правила етикету в соціальному впливі?

Назвіть приклади їх ефективного застосування.

8. Як часто використовуєте ви правило трьох «так» у взаємодії

з людьми? Якщо ні, то чому?

9. Дайте оцінку «техніці Франкліна». Чи можете ви її застосо­

вувати у своїй особистій практиці?

10. Розкрийте зміст методики ПОІР У.Осгуда і покажіть галу­

зі її застосування.

11. Що таке поступливість і хто такі «професіонали поступ­

ливості»?

12. Чому люди хочуть бути послідовними у більшості ситуа­

цій і чому в багатьох з них вони схильні до жорсткої пос­лідовності?

13. Які фактори сприяють посиленню впливу зобов'язань на

уявлення людини про себе та на її поведінку в майбут­ньому, що відповідає цим уявленням?

14. Що робить особливо ефективним письмові зобов'язання?

15. Уявіть собі, що одна з ваших подруг збирається купити

пральну машину. Розкажіть, як хитрий продавець може намагатися скористатись прийомами «не в двері, так у вікно», «нога в дверях», «подача низького м'яча». Які ваші поради допоможуть їй розпізнати маніпуляцію і су- противитись їй?

16. Припустимо, що ви адвокат, який представляє водія, який

зламав свій автомобіль через погану дорогу і пред'явив позов організації, що відповідає за стан доріг, на 10 тис. грн. як відшкодування збитків.

Використовуючи знання принципу контрастного сприй­няття, що б ви могли зробити, щоб заставити суд вважати 10 тис. грн помірною і навіть невеликою сумою?

17. У чому сутність правила взаємного обміну і чому воно ві­

діграє таку велику роль в нашому житті?

18. Які три аспекти правила взаємного обміну роблять його

надзвичайно сильним інструментом впливу в руках «професіоналів поступливості»?

19. Як дослідження, що провів Риган, ілюструє кожен з трьох

аспектів правила взаємного обміну? Яким чином методи­ка «не в двері, так у вікно» дозволяє змусити людину пі­ти на поступки? Чому ця методика підвищує її готовність виявити добровільне бажання здійснювати подібні пос­луги у майбутньому?

20. Припустимо, ви хотіли, щоб професор витратив час на

роз'яснення вам теми курсової роботи. Як в даному ви­падку можна використати тактику «не в двері, так у вік­но», щоб підвищити ймовірність згоди професора на ва­шу вимогу? Чого слід уникати, коли висуваєш першу ви­могу?

21. Що, на вашу думку, найбільш переконливо доводить пра­

вильність твердження С.Мілграма, згідно з яким готов­ність учасників експерименту вчиняти шкоду іншим лю­дям зумовлена загальною схильністю підпорядковува­тись авторитетним особам?