6.6. Вплив групи на прийняття рішень

магниевый скраб beletage

В яких випадах група здатна приймати вдалі рішення, а коли груповий вплив заважає прийняттю розумних рішень?

Прийняття єдиного рішення з важливих для групи питань - це складна проблема для будь-якої реальної малої групи. Група не може існувати як ціле, якщо у неї немає загальних підходів і думок з насущних або принципових питань. Крім того, важливим є знайти таке загальне рішення, яке було б найбільш ефективним. Групове рішення - це не результат групового компромісу, а най­більш оптимальне для всієї групи і кожного її члена вирішення важливого завдання.

Проблема прийняття групового рішення традиційно розгля­дається в соціальній психології в двох аспектах: феноменологіч­ному і прагматичному. Перший аспект передбачає розгляд таких питань: як здійснюється процес прийняття групового рішення в реальних соціальних групах; що відбувається з індивідуальними точками зору; чим є, по суті, загальне рішення, яка ефективність групових рішень та ін.

Прагматичний аспект передбачає розглядання різних техно­логій прийняття групового рішення, стратегій цілеспрямованого управління цими процесами.

Той факт, що групове рішення в багатьох випадках є більш ефективним ніж індивідуальне, є давно відомим у соціальній психології. Один індивід може бути схильним до різного роду за­бобонів, примхів, у той час як декілька чоловік можуть обміню­ватися думками і разом виробити найкраще рішення. Отже, «дві голови краще ніж одна». Однак іноді буває, що дві голови - це зовсім не краще однієї голови. Коли пошуки консенсусу у прийн­ятті рішення групою стають домінуючими, може статися так, що заради консенсусу група проігнорує альтернативні реалістичні позиції. Отже, важливим є питання про те, за яких умов група може приймати ефективні рішення.