Основні терміни та поняття

магниевый скраб beletage

Соціальна група, соціальний статус, соціальна роль, мала соціальна група, хоторнські експерименти, теорія «людських сто­сунків», первинні групи, вторинні групи, формальні групи, нефо­рмальні групи, групи членства, референтні групи, соціально- психологічний клімат групи, конформізм, конформна поведінка, інформаційний вплив, нормативний вплив, групова меншість, групова більшість, відступники з боку більшості, групова згурто­ваність, групова сумісність, теорія діяльнісного опосередкування міжособистісних стосунків у групі, ЦОЄ, колектив, лідерство, ке­рівництво, управління, теорія рис, ситуаційна теорія лідерства, лідер, орієнтований на завдання, лідер, орієнтований на взаємо­відносини, стилі лідерства, авторитарний стиль, демократичний стиль, ліберальний стиль, групове рішення, процес нормалізації рішення, руйнування процесу прийняття групового рішення, гру- помислення, феномен групової поляризації, феномен зрушення до ризику, техніки прийняття групового рішення.