Діагностика психологічного клімату в малій виробничій групі (В.В. Шпалінський, Е.Г. Шелест)

магниевый скраб beletage

Інструкція. Перед вами опитувальник з двома колонками з протилежними за смислом судженнями. Кожне з них - своєрід­ний параметр психологічного клімату первинного колективу. В лівій колонці - судження, що відповідають ознакам здорового психологічного клімату, в правій - антипод кожного судження. Між антиподами - п'ятибальна шкала. Чим ближче до лівого або правого судження в кожній парі ви зробите відмітину, тим більше виражено дану ознаку у вашому колективі. Середня відповідь «3» являється проміжною, яка свідчить про наявність обох ознак.

Ознаки здорового психологічного клімату

Шкала оцінки

Ознаки нездорового психологічного клімату

1. Я рідко бачу на початку робочого дня похмурі і пісні обличчя колег.

5-4-3-2-1

1. Більшість членів колективу приходить на роботу з буден­ним настроєм, не відчуваючи натхнення і підйому.

2. Більшість з нас радіє, коли з'являється можливість поспілкува­тись один з одним.

5-4-3-2-1

2. Члени нашого колективу ви­являють байдужість до емоцій­ного спілкування.

3. Доброзичливість і довірливі інтона­ції переважають в нашому діловому спілкуванні.

5-4-3-2-1

3. Нервозність, явна або прихо­ване роздратування забарвлює наші ділові стосунки.

4. Успіхи кожного з нас щиро радують всіх інших і майже ні у кого не викли­кають заздрощів.

5-4-3-2-1

4. Успіх майже кожного з нас може викликати хворобливу реакцію оточуючих.

5. У нашому колективі новак скоріше за все зустріне доброзичливість і при­вітність.

5-4-3-2-1

5. У нашому колективі новак ще довго буде почуватись чу­жаком.

6. У випадку неприємностей ми не по­спішаємо звинувачувати один одного, а намагаємося спокійно розібратись у їх причинах.

5-4-3-2-1

6. У випадку неприємностей у нас будуть намагатися звалити провину один на одного або знайдуть винного.

7. Коли поряд з нами наш керівник, ми почуваємося природно і розкуто.

5-4-3-2-1

7. У присутності керівника ба­гато з нас відчуває себе скуто і напружено.

8. У нас прийнято ділитися своїми сі­мейними радощами і турботами.

5-4-3-2-1

8. Багато хто з нас вважає за краще "своє" носити "в собі".

9. Несподіваний виклик до керівника у більшості з нас не викликає негатив­них емоцій.

5-4-3-2-1

9. Несподіваний виклик до ке­рівника у багатьох з нас супро­воджується негативними емоці­ями.

10. Той, хто порушує трудову дисцип­ліну, відповідає у нас не тільки перед керівником, але й перед усім колекти­вом.

5-4-3-2-1

10. Той, хто порушує трудову дисципліну, відповідає у нас лише перед керівником.

11. Більшість критичних зауважень ми висловлюємо один одному тактично, виходячи з найкращих побажань.

5-4-3-2-1

11. У нас критичні зауваження найчастіше носять характер яв­них або схованих випадів.

12. Поява керівника викликає у нас приємне пожвавлення.

5-4-3-2-1

12. Поява керівника у більшості з нас особливих радощів не ви­кликає.

13. У нашому колективі гласність - це норма життя.

5-4-3-2-1

13. До справжньої гласності в нашому колективі ще далеко.

Разом балів