РОЗДІЛ VII. Вплив натовпу на людину

магниевый скраб beletage

Соціальні психологи у загальній класифікації великих со­ціальних груп виділяють особливу їх різновидність, яку в точ­ному смислі слова не можна назвати «груповою». Це короткоте­рмінові об'єднання великої кількості осіб з різними інтересами, які зібралися разом з якогось певного приводу і демонструють певні сумісні дії.

Членами такого тимчасового об'єднання є представники різних великих організованих груп: класів, націй, професій то­що. Така група може бути в якомусь відношенні кимсь організо­ваною, але частіше вона виникає стихійно, не обов'язково чітко усвідомлюючи свої цілі, проте може бути дуже активною.

Таке утворення ніяк не можна вважати «суб'єктом сумісної діяльності», але й недооцінювати його значення теж не можна. Від дії таких груп у сучасних суспільствах часто залежать полі­тичні і соціальні рішення, що приймаються.