7.2. Натовп як соціально-психологічний феномен

магниевый скраб beletage

Виникнення нової галузі знань - психології натовпу - вва­жається одним з основних наукових досягнень, завдяки яким дев'ятнадцяте століття може вважатись епохою соціальних від­криттів в історії людства.

Багато хто із сучасних дослідників, аналізуючи масові со­ціальні явища, психологію мас, часто під масами має на увазі «натовп».

Хоча поняття «маса» і «натовп» означають феномени, які мають багато спільного, проте їх потрібно розрізняти.

Натовп і публіка

Ще Г.Тард, зосередивши основну увагу на дослідженні пу­бліки, звертає увагу на особливості натовпу. Він стверджував, що на континуумі природних спільнот з виникненням книгод- рукарства з'являються дві протилежні спільноти: агресивний, фанатичний натовп і сучасна публіка. Г.Тард вказує на такі від­мінності між натовпом і публікою.

• Можна належати одночасно до різних видів публіки, і в той же час тільки до одного натовпу.

• Більша нетерпимість натовпу, ніж публіки, до думок і суджень, які суперечать його думкам. Заміна натовпу публікою супроводжується прогресом у терпимості і на­віть у скептицизмі.

• Публіка може бути визначеною як натовп у можливості, бо сильно збуджена публіка може породити фанатичні натовпи.

• Будь-який натовп підпорядковується вождю, публіка не підпорядковується, її надихають публіцисти, журналісти, письменники. На публіці більш яскраво відчувається ві­дбиток її творця. Для натовпу характерним є зворотне. Вождь несе на собі відбиток натовпу своїх прихильників.

• Натовп менш однорідний, ніж публіка. Натовп збільшу­ється за рахунок випадкової маси допитливих перехо­жих. Публіка росте за рахунок цілеспрямованої реклами.