Основні терміни та поняття

магниевый скраб beletage

Соціальний вплив, соціальна взаємодія, соціальна дія, при­мушування, маніпулятивний вплив, навмисний вплив, ненавмис­ний вплив, контакт «мовчазної присутності», «публічний ефект», «ефект аудиторії», соціальна фасилітація, соціальна інгібіція, спеціально створене середовище впливу, прийоми риторики, іде­нтифікація з аудиторією, периферічний ключовий стимул, Інтер- нет-середовище, нове інформаційне середовище, віртуальне сере­довище, неусвідомлений вплив, сублімінальний вплив, «25-кадр», психозондування, психокорекція, аудіопсихокорекція, відеопси- хокорекція, технології сублімінального впливу, управління пси­хікою, структура соціально-психологічного впливу, суб'єкт соці­ального впливу, агент соціального впливу, об'єкт соціального впливу, зміст соціального впливу, засоби соціально- психологічного впливу, переконування, навіювання (сугестія), гетеросугестія, аутосугестія, наслідування, психічне зараження, результат соціально-психологічного впливу, етика соціального впливу.