4.4. Методи планування продажу туристичногопродукту й окремих послуг