§ 3. Економічний розвиток північноамериканських колоній

магниевый скраб beletage

Колонізацію Північної Америки європейці розпочали ще у XVI ст. Найбільшихуспіхів у цьому процесі досягла Англія, яка створила 13 колоній на Атлантичномуузбережжі материка. Організація англійських колоній була задумана на суворихфеодальних засадах. Політика англійського уряду зводилася до того, щоб зберігатиамериканські землі у якості аграрно-сировинного придатку Британської імперії. Уцьому відношенні англійський парламент прийняв ряд законів і постанов, спрямо-ваних на жорстку регламентацію в колоніях землеволодіння, землекористування, наобмеження розвитку цілого ряду галузей промисловості, внутрішньої та зовнішньоїторгівлі. У 1770 р. було суворо заборонено вивозити до Північної Америки щойновинайдені машини. Колоніям дозволялося торгувати лише з Англією.

Це привело у 1775 р. до війни за незалежність, яка закінчилася перемогою північ-ноамериканських колоній і створенням Сполучених Штатів Америки у 1776 р. Війнаодночасно була буржуазною революцією. Вона знищила феодальні маєтки, конфіс-кувала і розподілила землі прихильників Англії. Було сформовано фонд державнихземель на Заході, що створювало сприятливі умови для розвитку фермерства. Ре-волюція прискорила розвиток промисловості та торгівлі. Однак необхідно зробитипоправку: наслідки війни та революції торкнулися головним чином північних і цен-тральних штатів країни, не зв'язаних з системою плантаційного рабства. На Півдніплантаційне рабство по-старому було оплотом старого соціально-економічного по-рядку, гальмом для розвитку капіталізму.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Назвіть економічні причини і наслідки Великих географічних відкриттів.

Дайте визначення мануфактури, її типів. Розкрийте особливості мануфактур-ного періоду в розвитку промисловості у країнах Західної Європи та США.

Розкрийте значення буржуазних революцій XVI-XVIII ст. для становленняіндустріального суспільства.

Якими були наслідки аграрного перевороту в Англії?

Охарактеризуйте процес первісного нагромадження капіталу, його джерела.

Контрольні тести

Суть політики меркантилізму полягала в:

а)         в сприянні торговому капіталу;

б)         у запровадженні мит і тарифів;

в)         у підтримці експансії торгівельного капіталу та заохоченні вітчизняної про-мисловості;

г)         у заходах, спрямованих на отримання активного зовнішньо-торгівельногобалансу.

Батьківщиною мануфактурного виробництва була:

а)         Великобританія;

б)         Італія;

в)         Нідерланди;

г)         Франція.

Морський шлях в Індію був відкритий:

а)         Х. Колумбом;

б)         Дж. Каботом;

в)         Ф. Магелланом;

г)         Бартоломеу Діасом та Васко да Гамою.

Перша товарна біржа була створена в:

а)         Антверпені;

б)         Амстердамі;

в)         Парижі;

г)         Лондоні;

Яка з країн отримала монопольне право на торгівлю з Індією у XV ст.?

а)         Португалія;

б)         Іспанія;

в)         Італія;

г)         Англія.

У результаті «революції цін» після Великих географічних відкриттів ціни натовари в країнах Західної Європи :

а) знизилися у 2-3 рази;

б)         підвищилися у 2-3 рази;

в)         підвищилися у 3-4 рази;

г)         не змінилися.

У чому полягає головне економічне значення великих географічних відкрит-тів?

а)         створення світового ринку та світової колоніальної системи;

б)         «революція цін»;

в)         поява нового асортименту товарів.

Голландська Ост-Індійська компанія займалася торгівлею:

а)         прянощами;

б)         слоновою кісткою;

в)         рабами;

г)         шовковими тканинами.

Основна причина сповільнення темпів економічного розвиткуГолландії у кінці XVIII ст.:

а)         надмірна увага розвитку промислового капіталу;

б)         реалізація політики протекціонізму та меркантилізму;

в)         перевага торгового капіталу над промисловим;

г)         занепад мануфактурного виробництва

10. У чому суть процесу огороджування в Англії?

а)         перетворення орної землі на пасовиська;

б)         виділення ділянок для видобутку корисних копалин;

в)         виділення земель для підприємств;

г)         перетворення пасовиськ в орну землю.

РОЗДІЛ 31.

ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ У НАЙБІЛЬШ РОЗВИНУТИХКРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА США