§ 2. Перехід від вільної конкуренції до монополій

магниевый скраб beletage

Розширення виробництва вимагало великих капітальних вкладень. Тому якіснонові зміни відбувалися і в організації та управлінні виробництвом. Провідне місце

належало товариствам на основі акціонерної колективної власності, завдяки яким за-лучалися вільні капітали. Посилився процес концентрації виробництва і централіза-ції капіталу, що охопив усі розвинуті країни й основні галузі їхньої економіки. У про-мисловості, банківській сфері виникають і розвиваються монополістичні об'єднання.Зрощення банківського капіталу з промисловим зумовило формування фінансовоїолігархії. Основними формами монополістичних об'єднань були картелі, синдикати,трести та концерни.

З переходом до монополістичного капіталізму посилюється циклічність капіта-лістичної економіки, зростає нерівномірність економічного розвитку країн. В кінціXIX — на початку XX ст. найбільш високі темпи розвитку економіки мали відносномолоді країни — США, Німеччина, та Японія, які зайняли провідне місце в світі заобсягами промислового виробництва і обігнали Англію та Францію.