§ 3. Економічна програма Л. Ерхарда в ФРН

магниевый скраб beletage

Після нищівної поразки в Другій світовій війні економіка ФРН знаходилася встані жорстокої розрухи. Фактично країна виробляла менше половини продукціївід випуску 1936 р. Державний борг гітлерівського уряду катастрофічно виріс з 27, 2млрд. марок в кінці 1938 р. до 377,2 млрд. марок до моменту капітуляції країни, тобтомайже в 14 разів. Інфляція наближалася до 600% свого довоєнного рівня. Німеччинаповинна була виплатити репарації в обсязі 20 млрд. дол.

Оздоровлення економіки Німеччини вимагало радикальних реформ. Головнимархітектором господарських реформ післявоєнної Німеччини став професор ЛюдвігЕрхард, пізніше — канцлер ФРН. Шляхами економічного відродження країни вінбачив вільну приватну ініціативу і конкуренцію в поєднанні з активною участю дер-жави в господарському житті. У книзі «Добробут для всіх», опублікованій у ФРН у1957 р. він відзначає, що основною метою економічних реформ є створення «соці-ального ринкового господарства», підвищення купівельної спроможності всіх верствнаселення, концентрація всіх зусиль народного господарства на збільшенні народно-господарського доходу. Держава, на думку Л. Ерхарда, повинна підтримувати нор-мальне функціонування системи цін та забезпечити захист ринкової економіки відмонополізму товаровиробників. Для попередження циклічних криз їй необхідно ви-користовувати важелі кредитної, валютної, і податкової політики. Проте, втручанняв господарську діяльність окремих підприємців з боку держави абсолютно недопус-тиме. Теорія «соціального ринкового господарства» стала основою економічної по-літики західнонімецького уряду у наступні десятиліття.

Плани Л.Ерхарда спиралися на грошову реформу, вільні ціни та підприємництво.Вранці 21 червня 1948 р. рейхсмарки були оголошені недійсними. Замість них коженмешканець одержав по 40 нових дойчмарок, потім до них додали ще 20. Пенсії і за-робітна плата підлягали виплаті в нових марках у співвідношенні 1:1. У результатіЗахідна Німеччина звільнилася за 1 день від величезної маси знецінених грошей.

Через три дні після грошової реформи слідувала реформа цін. Вони були відпу-щені, у результаті чого зник «чорний ринок». Крамниці наповнювалися товарами.Припинилася інфляція. Стабілізаційним чинником для економіки ФРН стала і до-помога за «планом Маршалла».

До середини 50-х р. р. ФРН вийшла на друге місце (після США) за обсягом золо-того запасу, стає передовою країною Західної Європи, обганяючи в господарськомувідношенні своїх переможців.

«Німецьке диво» — це не тільки економіка. Народ Німеччини вийшов через чис-тилище реформ новою, вільною нацією.