§ 4. Економічна політика голлізму у Франції

магниевый скраб beletage

Відновлення економіки Франції йшло досить швидкими темпами. Величез-ну роль у відбудові господарства країни мала націоналізація, яка проводилася в1945-1947 рр., в результаті якої були націоналізовані такі важливі галузі економікияк електроенергетика, вугільна промисловість, газові підприємства, значна частинаавіаційної промисловості, автомобільні заводи фірми «Рено», морське судноплав-ство, повітряний транспорт.

Важливим етапом в економічній історії Франції був другий прихід до владиШ. де Голля (раніше він був керівником уряду в 1944-1946 рр.). 1 червня 1958 р. вінбув затверджений прем'єр-міністром Франції, а з 21 грудня того ж року вибранийкерівником держави на семирічний термін.

Суть економічної політики голлізму полягала у заохоченні швидкого розвиткупрактично всіх галузей промисловості, її структурна перебудова, подальша концен-трація виробництва, створення великих корпорацій, використання досягнень НТП.Це була послідовна і жорстка політика держави, спрямована на всебічний і пропо-рційний розвиток всіх галузей економіки, яка згодом отримала назву політики «інду-стріального імперативу». Економічна політика голлізму була заснована на доктринідержавного втручання в економічне життя країни.

Для післявоєнної Франції характерною рисою було широкомасштабне втручаннядержави в економіку. У 1957 р. держава володіла 36% усього національного майна, наїї підприємствах створювалося біля 13% валового національного продукту. У 1958 р.в руках держави знаходилося 97% вугільної промисловості, 95% видобутку газу, 80%авіаційного виробництва, більше 40% автомобільної промисловості. Держава володі-ла залізницями, великими військовими підприємствами, акціями авіаційних і мор-ських транспортних компаній.

У післявоєнний період Франція першою з країн Західної Європи застосувала такзване державне індикативне планування.