§ 3. Іноземні інвестиції в Україні

Світовий досвід показує, що країни з перехідними економіками неспроможнівийти з економічної кризи без залучення й ефективного використання іноземнихінвестицій. Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забез-печуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, іноземні інвестиції не тіль-ки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, а й динамізують іншіфакторні ринки та ринки товарів і послуг. Крім того, іноземні інвестиції, як правило,сприяють заходам з макроекономічної стабілізації, дозволяють вирішувати окремісоціальні проблеми трансформаційного порядку.

Сприятливий інвестиційний клімат повинен забезпечити захист інвестора відінвестиційного ризику (непередбачених фінансових втрат капіталу і доходів). Фак-тори, що забезпечують подолання чи зменшення ризиків, формують інвестиційнийклімат. До цих факторів відносяться:

Політична воля адміністрації:

а)         створення загальних умов до припливу інвестицій;

б)         валютне регулювання;

в)         досягнення стійкості національної валюти;

г)         забезпечення інвестиційного рейтингу.

Правове поле:

а)         законодавство в інвестиційній діяльності;

б)         регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

в)         створення земельного законодавства;

г)         законодавство про підприємництво.

Інвестиційна активність населення:

а)         виконання державної програми приватизації;

б)         зміна структури форм власності;

в)         мотивація фізичних і юридичних осіб відносно процесів приватизації.

Стан інвестиційного ринку

а)         функціонування фондової біржі:

б)         стан ринку капіталів та інвестиційних товарів;

в)         наявність інфраструктури тендерів.

Статус іноземного інвестора:

а)         режим іноземного інвестування;

б)         умови реєстрації іноземних інвестицій і підприємств;

в)         наявність вільних економічних і офшорних зон;

Стан фінансово-кредитної системи:

а)         інвестиційна діяльність банків, її рівень;

б)         діяльність банків як інвесторів;

в)         рівень розвитку і функціонування парабанківської системи.

Рівень розвитку продуктивних сил:

а)         структура виробничого потенціалу;

б)         інвестиційна привабливість регіонів і галузей;

в)         інвестиційна діяльність міжгалузевих корпорацій.