§ 3. Структура та основні механізми валютного ринку

Невід'ємною ланкою МВС є валютний ринок.

Сучасний валютний ринок являє розгалужену систему механізмів, функціону-вання яких покликане забезпечити купівлю і продаж національних грошових оди-ниць та іноземних валют з метою їх використання для обслуговування міжнароднихплатежів.

Йому притаманні атрибути будь-якого ринку:

Валютний ринок виступає завжди як конкурентний ринок. Суб'єкти ринкуконкурують між собою з приводу одержання якнайбільшого доходу.

Будь-які обмінні операції на валютному ринку містять у собі елементи валют-ного ризику.

Сучасний валютний ринок інституційно регульований.

Регулятивні основи валютного ринку реалізуються в повних межах.

Суб'єктами валютного ринку є:

фірми, організації та індивідуальні особи, зайняті в різноманітних сферах зо-внішньоекономічної діяльності;

брокерські фірми, контори і окремі брокери, які займаються посередницькоюдіяльністю;

некомерційні банківські установи, які забезпечують валютне обслуговуваннязовнішніх зв'язків;

державні установи, основне місце серед яких займають центральні банки тадержавні скарбниці окремих країн.

Статистика, яка визначає щорічні обсяги операцій на валютному ринку, відсут-ня. За існуючими оцін