§ 2. Попит та пропозиція. Взаємодія між ними

магниевый скраб beletage

Ринкова економіка — це специфічна соціально-економічна система. Дана системаґрунтується на наступних елементах: попит та пропозиція, ціна, конкуренція.

Виходячи на ринок, продавці й покупці планують свою діяльність, спираючись навласний досвід та інформацію, яку їм надає ринок насамперед через ціни. Таке пла-нування кожний суб'єкт здійснює відособлено. Іноді ринок виявляє, що споживачіпомилилися у своїх споживацьких очікуваннях, оскільки підприємці запропонувалименше товарів, ніж покупці готові були купити за встановленою ціною. Можлива йінша ситуація, коли підприємці пропонують більший обсяг товарів, ніж споживачіготові купити за встановлену ними ціну.

Попит — це форма вираження потреби. На ринку ми маємо справу не з попитомвзагалі, а з попитом платоспроможним, тобто забезпеченим відповідною сумою гро-шей. Тому попит включає в себе два елементи: а) потреби, тобто бажання придбатитой чи інший товар або послугу; б) грошові засоби, які має суспільство для придбан-ня даних товарів або послуг. Попит, як правило, виражається в грошовій формі.

Збільшення ціни на будь-який товар зумовить зменшення величини попиту нанього, і, навпаки, зменшення ціни сприятиме підвищенню попиту.

Пропозиція — це сукупність товарів і послуг, які є або в кожний даний моментможуть бути доставлені на ринок. Вона включає в себе два моменти: а)готовність ви-робників (продавців) до продажу того чи іншого виду товару або послуги; б)умови,на яких виробник (продавець) згідний продати їх. Пропозиція, як правило, має на-туральне вираження: штуки, тонни, метри.

Із зростанням цін пропозиція збільшується, тому що одиниця додатково виро-бленої та проданої продукції приносить виробникові додатковий прибуток. І навпа-ки, якщо ціни знижуються, то виробництво продукції стає менш вигідним і скорочу-ється. Відповідно зменшується і пропозиція.

Ціна — це грошовий вираз вартості. На ринку, як правило, розрізняють три видицін: ціну попиту, ціну пропозиції і ціну рівноваги. Ціна попиту — це гранично макси-мальна ціна, яку покупці ще згідні платити за товар. Ціна пропозиції — це граничномінімальна ціна, яку продавці ще згідні взяти за свій товар.