§ 1. Поняття та види монополії

магниевый скраб beletage

Монополія — це тип ринкової структури, коли лише одна фірма пропонує весьринковий обсяг блага, для якого не існує близьких замінників.

Фірма, що діє в умовах монополії є монополістом, а ринок на якому діє монопо-ліст називається монопольним ринком.

Умови функціонування монополії:

Один виробник — багато покупців.

Монополіст повністю забезпечує потреби ринку в певному продукті.

Виникає там, де існують бар'єри входження в ринок.

Продукція однорідна і не має близьких замінників.

Ціна на монопольну продукцію економічно необґрунтована (висока).

Поняття монополія — монополістична (фірма) — це те саме, що поняття галузі.

Види монополії:

Чиста монополія — один виробник забезпечує весь попит.

Природна монополія — утворюється внаслідок розширення якогось підприєм-ства і поглинають конкурентів, тобто існує за рахунок економії на масштабі.

Проста монополія — ціна на її товар однакова для всіх покупців.

Монополія з ціновою дискримінацією — ціна на один товар і той самий товаррізна для різних покупців.

Закрита монополія (її права охороняються урядовими постановами та юридич-ними актами).

Відкрита монополія — після утворення в новій галузі фірма певний час є моно-полістом.

Адміністративна монополія — підприємство належить державі (тютюн, алко-гольні вироби).

Монопсонія — багато продавців, один покупець — в основному характерна дляринку праці.