§ 3. Цінова дискримінація

Ціновою дискримінацією є ситуація на ринку, коли монополіст встановлює різ-ні ціни різним категоріям покупців на той самий товар. Вона дозволяє монополістузбільшити свій прибуток порівняно з випадком єдиної ціни за рахунок присвоєннявсього споживчого надлишку покупців (або його частини).

Умови існування цінової дискримінації:

наявність монопольної влади;

можливість перепродажу товару виключена.

Ринки різних регіонів відрізняються між собою рівнем еластичності.

Основні види цінової дискримінації представлені в табл. 16.1.

Існує три види, або три ступені, цінової дискримінації.

Дискримінація першого ступеня, або досконала цінова дискримінація, проявля-ється в тому, що на кожну одиницю виробленого однорідного товару встановлюєтьсясвоя ціна, — максимальна, яку може і готовий заплатити покупець. Ця цінова полі-тика застосовується в умовах індивідуального виробництва, коли виготовлення тареалізація якогось товару, наприклад, нової техніки, здійснюється за замовленнямконкретних споживачів. Монополіст знає криву попиту кожного покупця і встанов-лює для нього індивідуальну ціну, рівну його ціні попиту. Таким чином підприєм-ство, що практикує досконалу цінову дискримінацію, одержить не тільки прибуток,звичайний для умов монополії, але й додатковий прибуток .

Таблиця 16.1

Основні види цінової дискримінації