§ 5. Ефект мультиплікатора

магниевый скраб beletage

Збільшення будь-якого компонента сукупних видатків спричиняє дещо більшийприріст рівноважного обсягу виробництва, або, що рівнозначно, доходу. Цей резуль-тат називають ефектом мультиплікатора. Ефект мультиплікатора — це багаторазо-вий вплив, який зміна сукупних видатків чинить на рівноважний ВВП. Мультиплі-кативний ефект властивий усім видам видатків — споживчим видаткам, інвестиціям,державним закупівлям товарів і послуг та чистому експортові. Мультиплікатор ви-датків — це відношення зміни рівноважного ВВП до зміни будь-якого компонентасукупних видатків:

AY

u =       ,

AAE

де: ц — мультиплікатор видатків;

AY — зміна рівноважного ВВП;

AE — зміна сукупних видатків, незалежних від динаміки Y.

Мультиплікатор — це коефіцієнт, на який треба помножити зміну в сукупних ви-датках, щоб визначити підсумкову зміну рівноважного ВВП. Інакше кажучи, мульти-плікатор показує, у скільки разів сумарний приріст сукупного обсягу виробництва(доходу) перевищує приріст сукупних видатків. Мультиплікатор діє в обох напря-мах: зменшення у будь-якому компоненті сукупних видатків спричиняє багаторазовезменшення рівноважного ВВП, і навпаки.