§ 1. Дискреційна фіскальна політика

магниевый скраб beletage

Дискреційна фіскальна політика — це свідома маніпуляція урядовими витрата-ми і доходами, яка здійснюється на підставі державних рішень (парламенту і уря-ду) з метою цілеспрямованого впливу на реальний обсяг виробництва, безробіття таінфляцію. Дискреційна фіскальна політика застосовує два інструменти. Перший —державні закупки, які є інструментом прямої дії. Збільшуючи або зменшуючи дер-жавні закупки, держава безпосередньо впливає на сукупний попит і реальний ВВП.Другий — чисті податки, які змінюються за рахунок зміни податкових ставок і транс-фертів. Змінюючи чисті податки на такій основі, держава впливає на реальний ВВПопосередковано через споживання як компонент сукупного попиту.

Оскільки дискреційна фіскальна політика — це свідомий, тобто цілеспрямованийвплив держави на економіку, то в реальній практиці цільовий приріст ВВП визна-чається урядом наперед, а необхідне збільшення державних закупок є пошуковоювеличиною, яку можна обчислити за такою формулою:

+ДДЗ = +ДВВП : Мв,

де: ДДЗ — зміна обсягу державних закупок;ДВВП — зміна обсягу ВВП,Мв — мультиплікатор витрат.

Чисті податки та їх складові елементи, тобто власне податки і трансферти, якіне залежать від ВВП як доходу, називаються автономними. До них належать певнівиди податків (податок на нерухомість, на власників транспортних засобів, на зем-лю тощо), а також деякі трансферти, які надаються за рахунок державного бюджету(пенсії, стипендії тощо).

Якщо збільшення ВВП визначається урядом наперед, то на цій основі можна об-числити необхідне зниження чистих податків:

-ДЧП = +ДВВП : (ГССх Мв),

де: ДЧП — зміна чистих податків;

ГСС — гранична схильність до споживання.Якщо

ГСС х М = М,

в п

де: Мп — мультиплікатор податків,то:

-ДЧП = +ДВВП : М .