§ 3. Методологія дослідження впливу державних закупокта чистих податків на ВВП

Досі розглядалася одноінструментна фіскальна політика, згідно з якою державазмінює лише державні закупки без зміни чистих податків або змінює лише чисті по-датки без зміни державних закупок. Але держава може застосовувати і двоінстру-ментну фіскальну політику, тобто одночасно змінювати державні закупки і чисті по-датки. Реально припустити такий варіант, коли держава, виходячи із необхідностімінімізації бюджетного дефіциту, одночасно збільшує державні закупки і чисті по-датки. За цих умов ВВП змінюється двічі і в протилежних напрямках: за рахунокзбільшення державних закупок ВВП зростає, а внаслідок підвищення чистих подат-ків ВВП зменшується. Звідси підсумкова зміна ВВП буде дорівнювати:

ДВВП = +ДДЗ х М — ДЧП х М.

вп

Звичайно, що в залежності від співвідношення між величиною змін у державнихзакупках і чистих податках кінцевий результат може бути різним. Крім того, на цейрезультат впливає також співвідношення між мультиплікаторами витрат і податків,яке залежить від граничної схильності до споживання.

Чистий експорт може викликати зміни реального і номінального ВВП, або певнеспіввідношення між ними. Це залежить від того, в якому співвідношенні знаходить-ся економіка до потенційного ВВП. Якщо економіка знаходиться в умовах неповноїзайнятості, то збільшення чистого експорту викличе випереджаюче зростання номі-нального ВВП стосовно реального за рахунок підвищення цін, а зменшення чистогоекспорту — випереджаюче зменшення номінального ВВП відносно реального внаслі-док зниження цін. Але якщо вона знаходиться в умовах повної зайнятості, то збіль-шення чистого експорту в