§ 1. Особливості господарства первісної доби,основні риси її періодизації

Вивчення історії первісного суспільства характеризується рядом специфічних рис:

це самий довгий в історії людства період — від виникнення найдавнішої люди-ни до формування на Землі перших держав. В порівнянні з ним всі решта епохза часом дуже мізерні.

у вивченні історії первісного суспільства дуже багато «білих плям». Це по-яснюється тим, що не існує письмових джерел (писемність, як відомо, буластворена уже в епоху виникнення класів); знахідки кістяних решток первіс-них людей одиничні й інтерпретувати їх важко; дані археологічних розкопок,як правило, дають інформацію лише про деякі сторони матеріальної культурижиття людей.

немає і спільної думки про те, коли на Землі з'явилися перші люди — вказують-ся дати від 5 млн до 500 тис. років тому, коли з'явилася людина вміла. Спірнимє і питання про господарсько-культурні типи і час їх виникнення.

Матеріальна культура первісного суспільства поділяється на кам'яний (палеоліт,мезоліт, неоліт), бронзовий і ранній залізний вік. Найважливішими рисами первісноїдоби були перехід від привласнюю чого до відтворюючого господарства, існуванняроду як господарської одиниці, який поділявся на великосімейні виробничі колекти-ви, колективна форма власності на землю.