§ 2. Господарство кам'яного віку

магниевый скраб beletage

Палеоліт, або давній кам'яний вік (5 млн — 10 тис. р. до н.е.), був найважчим інайдовшим періодом, який збігся з льодовиковим періодом в історії Землі. Завер-шилася ця епоха виникненням людини сучасного типу близько 100 тис. років тому.

Найдавніший період людської історії прийнято називати епохою первісного люд-ського стада. Назва ця не випадкова: людина в той час ще практично ніяк не відділи-лася з тваринного світу. Господарський побут пралюдей майже повністю вкладався впорядки, які існують в інших тварин.

Протягом цього періоду знаряддя праці еволюціонували від палиці-копалки іпримітивних кам'яних знарядь до мікролітів (невеликих відщепів і пластин), склад-них знарядь з вкладками. Поширилося використання кістки і рогу. Головними за-няттями населення були збиральництво, загінне полювання, рибальство. Людинанавчилася видобувати та підтримувати вогонь, що було найвизначнішим технічнимдосягненням. З'явилися постійні житла.

У мезоліті, або середньому кам'яному віці (X-VI тис. до н.е.) умови життя людейістотно змінилися, що було пов'язано з із закінченням льодовикового періоду, поте-плінням клімату. Зникли великі звірі, такі як мамонти та шерстисті носороги. Людибули змушені харчуватися дрібними тваринами, птахами. Поряд із збиральництвом іполюванням одним з головних занять було рибальство вудкою. Тоді ж були винайденігарпуни, лук, стріли, рибальські голки, плетені сітки, тенета. Зроблені перші спробиприручити диких тварин. Виник найдавніший транспорт — водний (плоти, човни,видовбані зі стовбурів дерев). Вдосконалюються способи виготовлення кам'янихзнарядь. Для мезоліту характерні подальше полегшення їх ваги, зменшення об'єму.Прикладами мезолітичних знарядь праці були так звані мікроліти — маленькі, до-вжиною 1-2 см., загострені вироби з твердих порід каменю. Особливістю цього пері-оду є винайдення досить складних комбінованих знарядь — ножів, кинджалів, сокир.

Зміни у суспільних відносинах призвели до об'єднання родів у племена. Мезолітстав епохою початку патріархату. Найважливішим науковим досягненням цього пе-ріоду була поява передписемності — піктографії (рисуночної писемності). Був нако-пичений солідний запас знань з географії, астрономії, зоології, ботаніки, мінералогії,астрономії, метеорології, медицини. Розпочався процес формування народів.

Перехідною епохою від мезоліту до неоліту був протонеоліт. Цей період харак-теризувався виснаженням мисливських ресурсів, кризою привласнюючого і заро-дженням відтворюючого господарства, яке розпочалося з тваринництва. Першимиприрученими тваринами були собака, бик і свиня. В цей час виникло землеробство івиникли перші постійні житла.

У неоліті (новому кам'яному віку) (VI-IV тис. до н.е.) відбувся перехід від при-власнюючого до відтворюючого господарства. Цей процес дістав назву «неолітичнареволюція». Складовою частиною цієї епохи був мідний вік, або енеоліт, коли відтво-рююче господарство стало домінуючим.

Причини переходу до відтворюючого господарства:

зменшення запасів дичини і рослин;

зростання чисельності населення;

високий технічний рівень знарядь праці;

наявність сприятливих умов для розвитку землеробства і скотарства. Місцяпереходу — Таїланд, Передня Азія, долина Нілу, Індія, Китай, Центральна Америка.

Значення переходу до відтворюючого господарства:

вирішення проблеми їжі;

у людей з'явилися ресурси часу, які відкривали перспективи для створенняприватної власності та держави;

поява додаткового продукту і виникнення обміну.

Неоліт характеризується більш високою технікою обробки каменю, появою гон-чарства, ткацтва. Поряд з відомими способами обробки каменю — оббивкою, ско-люванням, з'являється його шліфування, свердління. Просунулася вперед технікаобробки кістки та рогу. Широко розповсюджувалися сокири, долота, серпи, зерно-терки, ступки, кам'яні та кістяні мотики, сокири.