§3. Криза рабовласницького ладу. Її причини

магниевый скраб beletage

У добу пізньої Римської імперії (III-V ст. н.е.) господарство занепало і прийшлодо кризового стану. Причиною кризи було загострення суперечностей рабовласниць-кого суспільства. Дешева рабська праці не стимулювала технічний прогрес. Контрольза працею рабів у латифундіях був утруднений, що призводило до зниження про-дуктивності праці. Витіснення з економічного життя невеликих власників підривалогосподарські засади держави, її військову могутність. Зазнала краху завойовницькаполітика Риму, внаслідок чого припинилося регулярне поповнення господарства ра-бами. Ціни на них зросли, використання стало нерентабельним.

Криза рабовласницького господарства в аграрному виробництві виявилася узменшенні площі оброблюваних земель, нерентабельності вілл та латифундій, поши-ренні екстенсивних форм ведення господарства. Обмежувалася абсолютна власністьрабовласника над рабами. Провідною формою виробничих відносин у сільськомугосподарстві став колонат — латифундії дробили на парцели, до яких стали прикрі-плювати колонів — дрібних землеробів та рабів, відпущених на волю.

У 476 р. н.е. Західна Римська імперія перестала існувати. Її падіння вважаютькінцем історії стародавнього світу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Які ви знаєте країни східного рабства? Розкрийте його особливості.

Які галузі виробництва розвинули стародавні греки? Якого рівня досягли їхняторгівля, фінанси, кредит?

Якими були основні причини занепаду античного рабовласницького господар-ства?

У чому полягала відмінність між античним і східним рабством?

Чому господарство Стародавнього Риму називають класичним?

Контрольні тести

Чому земля у країнах Стародавнього Сходу знаходилася у державній власності?

а)         через необхідність організації будівництва та підтримання у робочому станііригаційних споруд;

б)         держава підпорядковувала собі общинників-землеробів;

в)         общинну землю легше було зробити державною;

г)         у зв'язку з низькою продуктивністю праці в сільському господарстві.

Перехід від мотичного землеробства до плужного вперше відбувався в:

а)         Стародавній Месопотамії;

б)         Стародавньому Єгипті;

в)         Стародавньому Китаї;

г)         Стародавньому Римі.

Коли з'явився перший банк?

а)         в XI ст.;

б)         у II тис. до н.е.;

в)         у V ст.;

г)         у XV ст.

Яка з країн стала батьківщиною терасної системи землеробства?

а)         Стародавній Рим;

б)         Стародавня Греція;

в)         Стародавня Сирія;

г)         Стародавня Індія.

У якій з країн був винайдений перший сейсмограф?

а)         Стародавній Китай;

б)         Стародавня Греція;

в)         Стародавній Рим;

г)         Стародавній Вавилон.

Що являла собою ергастерія?

а)         велику майстерню, в якій працювали раби;

б)         велику майстерню, в якій працювали вільні ремісники;

в)         ділянку землі;

г) торговельну спілку.

Латифундія у Стародавньому Римі — це:

а)         господарство у декілька гектарів, де працювали десятки рабів;

б)         господарство в тисячі і десятки тисяч гектарів, де працювали тисячі рабів;

в)         господарство, у якому панувало натуральне господарство;

г)         господарство, орієнтоване на ринок.

Іригаційні системи виникли на базі техніки:

а)         кам'яної;

б)         мідної;

в)         залізної;

г)         дерев'яної.

Основне призначення рабства на річкових цивілізаціях:

а)         продуктивна праця;

б)         полігамія;

в)         престиж влади;

г)         будівництво.

10. Головне джерело античного рабства:

а)         неплатоспроможні боржники;

б)         військова здобич;

в)         сім'ї рабів;

г)         осуджені злочинці.

РОЗДІЛ 29.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИВ ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ