§ 2. Господарство раннього середньовіччя

магниевый скраб beletage

Для цього періоду характерний низький рівень розвитку продуктивних сил, від-сутність міст, панування натурального господарства, аграризація економіки. В цейчас відбувається становлення феодальних відносин. Створюється велика земельнавласність, вільні селяни — общинники потрапляють в залежність від феодалів.

Становлення феодальних відносин яскраво простежується на прикладі Королів-ства франків, яке було створене германськими племенами франків на території ко-лишньої римської провінції — Північної Галлії (сучасної Франції).

Племена варварів, які захопили римські території і утворили на них свої держави,були осілими землеробами, в кінці V — на початку VI ст. приватної власності на зем-лю не знали. Жителі одного села складали територіальну (сільську общину) — марку.Кожній сім'ї община надавала в користування ділянку землі. Особиста (приватна)власність общинника включала тільки будинок, присадибну ділянку та рухоме майно.

В кінці VI — на початку VII ст. всередині общини відбувається процес майново-го розшарування і розподілу общинної землі на приватну, вільно відчужувану влас-ність — алод. З утвердженням алоду розпочалося відчуження землі. Король (в дер-жаві франків) зі свого земельного фонду надавав церкві, своїм намісникам, знатнимособам земельні володіння у вигляді бенефіціїв, тобто в користування без права пе-редачі в спадок і при умові несення військової служби. Поступово термін володіння(користування) став пожиттєвим. У IX-X ст. пожиттєвий бенефіцій поступово пе-ретворюється в спадкове земельне володіння, або фактично у власність (феод, аболен). Разом зі створенням феодальної (ленної) системи земельної власності йшовпроцес формування категорії залежних селян.

Основною господарською одиницею середньовіччя стає велике феодальне по-містя , де здійснювався процес феодального виробництва у двох основних формах:панщинне та оброчне господарство. Панщина та оброк були формами феодальноїземельної ренти — сукупності різноманітних повинностей, які селяни виконували накористь феодала.

Для раннього середньовіччя характерна панщина (відробіткова) рента та продук-товий (натуральний оброк).