А-fl ГЛОСАРІЙ

магниевый скраб beletage

АКТИВНІСТЬ ВОЛЬОВА — основними ознаками вольової активності спортсмена є: свідома постановка мети і подолання труднощів, що ви­никають на шляху до її досягнення. Вольові дії різні як за своєю трива­лістю, так і за компонентами.

Розрізняють ряд психічних станів у вольовій активності:

а) вольової активності й пасивності;

б) рішучості й нерішучості;

в) впевненості й непевності;

г) боротьби мотивів;

д) стриманості, нестриманості й каяття.

АЛЬТЕРНАТИВИ МОТИВАЦІЙНІ — необхідність вибору спортсменом одного з двох протилежних взаємовиключних мотивів змагальної діяльно­сті (наприклад, нападати чи захищатися). Види мотиваційних альтернатив:

1. Психотактична альтернатива диктує техніко-тактичний харак­тер дій:

«Нападати чи не нападати?», «Якщо нападати, то як?», «Якщо напа­ду я, то що буде робити супротивник: захищатися чи відступати, конта­ктувати?» та ін.

2. Притягально-імовірна альтернатива — характеризує протиріччя між рівнем домагань спортсмена і сумнівами у своїх можливостях: «Хочу виграти, але супротивник сильніше!», «Маю виграти, але недо­статньо готовий!», «Можу бути першим, але можу й програти» і т.ін.

3. Морально-поведінкова альтернатива — визначає морально- етичну сторону діяльності спортсмена: «Треба бути коректним, але спортивно злим», «Для команди доцільний один варіант дій, а особисто для мене — інший».

АНТИЦИПАЦІЯ — передбачення спортсменом майбутніх ситуацій, на основі чого для нього відкривається можливість здійснення своєчасних і відповідних ситуацій, дій з необхідним для спортсмена результатом. Здатність спортсмена діяти у просторі й часі з випередженням подій, обставин, майстерності, реалізованих у минулому — сьогоденні. Це розгорнуте уявлення про те, чого хоче спортсмен (і тренер), до чого він прагне, у напрямки чого діє.