г

ГРУПА СПОРТИВНА — група, до складу якої входять не менше ніж 2 та не більше ніж 25 чоловік, об'єднаних загальною метою спортивної діяльності, виконуваної під контролем тренера, інструктора та судді. Ця діяльність характеризується як індивідуальними, так і спільними фізич­ними зусиллями, спрямованими на досягнення високих особистих та командних результатів, регламентованих часом, статтю, віком, прави­лами та нормами. У зв'язку з цим слід розрізняти групи спортивні та фізкультурні.

Діяльність фізкультурних груп, хоча й регламентована тривалістю занять, правилами та іншим, усе ж таки не спрямована на досягнення високого командного чи індивідуального результату, як спорт вищих досягнень. Фізкультурні групи мають на меті зміцнення здоров'я, усу­нення наслідків розумової та фізичної втомленості, відновлення психі­чної рівноваги та гарного настрою.