I

магниевый скраб beletage

ІНФОРМАЦІЯ, що надходить до спортсмена під час виконання рухової діяльності, поділяється на такі компоненти:

1. Сигнально-мотиваційна інформація — забезпечує мотивацію ру­хових дій, пусковий сигнал до дії, упізнання й оцінювання спортсменом небезпечної ситуації у разі її виникнення.

2. Інформація зворотного зв'язку — належить до контролю над ви­конанням рухів (тілом і його частинами, переміщенням снарядів, парт­нерів і суперників, розвитком ситуації тощо.).

3. Фонова інформація — інша інформація, пов'язана з нагрома­дженням різного роду знань, оцінюванням й орієнтацією спортсмена в навколишньому середовищі.

4. Неважлива інформація та інформація, що збиває, — ускладнює раціональну рухову діяльність спортсмена.