м

магниевый скраб beletage

МАЙСТЕРНІСТЬ І ТВОРЧІСТЬ ТРЕНЕРА ПЕДАГОГІЧНА — це високий рівень професійної діяльності тренера. Зовні вона виявляється в успішному творчому рішенні різноманітних педагогічних завдань, в ефективному до­сягненні цілей навчально-виховної роботи у спорті. З «внутрішньої сторо­ни» педагогічна майстерність — це функціонуюча система знань, навичок, умінь, психічних процесів, властивостей особистості тренера, що забезпе­чують виконання педагогічних завдань. Діяльність педагога-майстра харак­теризується педагогічною доцільністю, індивідуально-творчим характером за змістом й оптимальністю у виборі засобів. Високий рівень розвитку ряду професійних умінь зумовлює майстерність. У цьому значенні майстерність не завжди збігається з творчістю. Багато знахідок можуть народжуватися у молодих тренерів, які не повністю опанували майстерність, що структурно визначає такі складові: педагогічна спрямованість особистості, професійні знання, здібності до педагогічної діяльності, педагогічна техніка.

МЕДИЦИНА СПОРТИВНА — наука, що вивчає позитивні й негативні впливи різних ступенів фізичного навантаження (від гіпо — до гіперкі- незії) на організм здорової і хворої людини з метою визначення опти­мального ступеня фізичної активності для поліпшення і зміцнення здо­ров'я, підвищення рівня функціонального стану, зростання спортивних досягнень, а також профілактики й лікування різних захворювань.

МЕХАНІЗМ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ РУХІВ — має дві сторони: 1 — стосовно подолання чи відстеження надлишкових або малоефективних спо­собів регуляції рухів і перетворення виділеного оптимального варіанта рі­шення рухового завдання у керовану систему; 2 — стосовно удосконалення процесу вирішення рухового завдання, виділеного як оптимальний варіант.

МИСЛЕННЯ ТАКТИЧНЕ (ОПЕРАТИВНЕ) — такий вид мислення, у про­цесі якого спортсмен орієнтується на встановлення оптимального зв'язку між процесом вирішення рухового завдання й умовами, у яких він діє.