ТЕМА 2. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

магниевый скраб beletage

Мета — розкрити поняття про Баланс, його значення в управ-лінні, вимоги до Балансу, його структура, взаємозв'язок з Планомрахунків, правила визнання та оцінки статей, зміст статей, інфо-рмаційне забезпечення та методика його складання.

Ключові слова і поняття:

Баланс, класифікація Балансів, структура Балансу, стаття, роз-криття, визнання, оцінка, активи, зобов' язання, капітал, методикаскладання Балансу.

Лекція 3. Загальні вимоги до складання балансу

У лекції розглядаються наступні питання:

Загальне поняття про бухгалтерський Баланс і його

значення в управлінні.

Структура Балансу та вимоги до нього.

Класифікація Балансів.