ТЕМА 3. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

магниевый скраб beletage

Мета — розкрити визначення Звіту про фінансові результати,мету, категорії — витрати, доходи, збиток, прибуток, визнання таоцінка доходів і витрат, зв'язок Звіту з Планом рахунків, струк-туру, зміст статей і методику його складання.

Ключові терміни і поняття:

Витрати, доходи, фінансовий результат діяльності, прибуток,збиток, валовий прибуток (збиток), чистий прибуток (збиток),операційні доходи і витрати, фінансові, інвестиційні доходи і ви-трати, елементи операційних витрат, акції, антирозбавляюча по-тенційна акція, потенційна проста акція, розбавляюча потенційнапроста акція, прибуток на акцію.

Лекція 5. Загальні вимоги до складання Звіту

про фінансові результати

У лекції розглядаються наступні питання:

Визначення категорій та мета складання Звіту про

фінансові результати.

Умови визнання та оцінки доходів і витрат.