ТЕМА 4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

магниевый скраб beletage

Мета — розкрити визначення Звіту про рух грошових коштів,мету його складання, структуру, методи складання та інформа-ційне забезпечення, розкриття інформації в Примітках.

Ключові терміни і поняття:

Чисте надходження і чистий видаток грошових коштів, опера-ційна, інвестиційна і фінансова діяльність, еквіваленти грошовихкоштів, грошові кошти, рух грошових коштів, не грошові опера-ції, прямий метод, непрямий метод, розкриття.

Лекція 7. Загальні вимоги до складання Звіту

про рух грошових коштів

У лекції розглядаються наступні питання:

Визначення термінів та мета складання Звіту про рух

грошових коштів.

Структура Звіту про рух грошових коштів.